شکایت از کارفرما برای پرداخت دیه

 سلام! بنده برای سانحه کار دچار آسیب به دست راست و مشکل در حرکت مچ دست پیدا کردم درخصوص نحوه پیگیری و دریافت غرامت،دیه چگونه باید اقدام کنم کارفرما بیمه مسئولیت دارد؟

اگر نمی‌خواهید از کارفرما شکایت کنید می‌توانید مدارک درمانی تان را به کارفرما بدهید تا به بیمه مسئولیت خود ارائه دهد و دیه شما پرداخت شود. معمولاً دیه‌ای که توسط شرکت‌های بیمه در این حالت پرداخت می‌شود کمتر از دیه ایست که اگر از کارفرما شکایت کنید و پرونده‌تان به پزشکی قانونی و دادگاه ارجاع شود به شما داده می‌شود. اما شکایت به دادگاه و پزشکی قانونی باید بر اساس شکایت از کارفرما باشد . در این حالت بررسی کنید که آیا کارفرمای شما حاضر به چنین کاری می‌شود یا نه؟


جدیدتر قدیمی تر