نابینایی چشم چقدر باید باشد تا در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی ازکارافتاده کلی شویم؟

 سلام. من یک چشمم قطع عصب است سمت‌ چپ. برای چشم دیگه اقدام درمان کردم  چون بسیار ضعیف شده است. تا چه مقدار باید چشم سالم ضعیف باشه که شامل از کار افتادگی کامل بشم؟ و یک چشم که قطع عصب هست چند درصد محاسبه میشه؟  چون 66 درصد اگر برسه از کار افتاده کامل محاسبه میشه؟ 

تقریباً باید در حد نابینایی باشی. تا بتوانید از کار افتادگی بگیرید. این موضوع ربطی به قطع عسل ندارد. میزان بینایی و میدان دید هر دو چشم شما بررسی می‌شود و بر اساس مجموع بینایی شما رای از کار افتادگی صادر می‌شود. اگر بینایی هر دو چشم شما در حد یک دهم یا کمتر باشد ز کار افتاده کلی می‌شوید. البته سابقه بیمه شما نیز مهم است و هرچه سابقه بیمه شما بیشتر باشد تاثیر مثبت‌تری بر از کار افتادگی شما می‌گذارد.


جدیدتر قدیمی تر