درخواست ازکارافتادگی به علت شکستگی مهره های کمر و تشنج

 سلام و درود! من قبلا با شما مشورت کردم که قرار بود ۱۹ ممیز ۱ را استفاده کنم با ۱۰ سال سابقه بیمه. چند روز پیش تصادف کردم و۳ تا مهره کمرم شکسته است به اضافه تشنج. حالا بیمه من هم وصل بوده است. برم دو مرتبه کمیسیون؟

اگر بیمه تامین اجتماعی بوده در صورتی که در محیط کاری یا در ماموریت اداری بودید بابت حادثه ناشی از کار درخواست دهید تا هر درصدی که می‌گیرید بتوانید غرامت بگیرید و یا اینکه از کار افتادگی جزئی بگیرید. اما اگر در محیط کاری نبوده‌اید این عارضه را به بیماری‌های قبلی اضافه کرده و برای از کار افتادگی به علت بیماری اقدام کنید. توجه داشته باشید که اگر بابت بیماری‌های قبلی از کار افتاده کلی شده باشید و شرایط ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی را نداشته باشید درصد آن بیماری به درصد حادثه جدید شما اضافه نخواهد شد و عملاً تنها باید بابت این حادثه از کار افتادگی بگیرید که اگر بر اساس بیماری درخواست داده باشید فایده‌ای ندارد.


جدیدتر قدیمی تر