دریافت 4 درصد سختی کار از کارفرما

 درود وقت شما هم بخیر؟ من در یک شرکت کار میکنم و راننده لیفتراک هستم به صورت پیمانی. هر چند سال عوض شده است. میخواهم  ۴ درصد سختی کارم بگیرم چطوری و از کجا شروع  کنم ۲۲ سال سابقه کلی دارم سپاسگزارم؟

ابتدا باید رای سختی کار از اداره کار بگیرید. بعد از گرفتن رای سختی کار آن را به تامین اجتماعی بدهید. بعد از تایید تامین اجتماعی خود بیمه 4 درصد را از کارفرما می گیرد.


جدیدتر قدیمی تر