آیا آسیب دیده می تواند مجددا بعد از اعلام رضایت از مقصر حادثه شکایت کند؟

 سلام وقت بخیر! موتور با دو سرنشین با ماشین بنده برخورد کرد و مقصر شناخته شدم. راننده موتور فاقد بیمه و گواهینامه است و هیچ صدمه ای ندید و در کلانتری رضایت خود را کتبی اعلام کرد ولی ترک نشین موتور از قسمت کف پا دچار صدمه شد. برای آزادی خودرو و پرداخت بیمه شرایط چگونه است؟. آیا نیاز است ترک نشین از راننده مقصر حادثه برای دریافت هزینه دیه از بیمه شکایت کند؟ آیا راکب موتور سیکلت که هیچ صدمه ای ندید با وجود دادن رضایت کتبی در کلانتری و درج در پرونده میتواند دوباره شاکی شود؟

نه نیازی نیست. ایشان شکایت کند پرونده اش به جریان می افتد. کلانتری یا دادسرا می تواند با گرفتن مدارک شما مانند بیمه نامه و یا کارت ماشین مجوز ترخیص خودروی شما را صادر کند. راکب موتور اگر بعدا ببیند آسیب دیده است با ارائه گواهی درمانی معتبر می تواند دوباره مجددا شکایت کند.


جدیدتر قدیمی تر