سختی کار پرسنل جایگاه سی ان جی یا CNG

 باسلام  آیا جایگاه های CNG مشمول سختی کار هستند؟ من با19سال سابقه بیمه و کار در جایگاه CNG  هر دو گوشم دچار کاهش شنوایی ازنوع حس عصبی شده راهی هست بتونم با سختی کار بازنشسته بشوم.  من 42 سال  سن دارم و الان در جایگاه مشغول کار می باشم. با تشکر؟

سختی کار به پرسنل جایگاه‌های پمپ بنزین تعلق می‌گیرد اما به کارگاه‌های مشمول در ایستگاه‌های سی‌ان‌جی بستگی به نظر  کارشناسان کمیته تفکیک مشاغل سخت و زیان آور اداره کار دارد.


جدیدتر قدیمی تر