چگونگی شکایت بابت افت قیمت

 حیدری : در بهمن ماه 97 در هنگام دنده عقب با یک خودروی ال 90 مدل 95 تصادف کردم و در  سمت شاگرد فرو رفتگی به اندازه کف دست ایجاد شد . به همراه زیان دیده به تعمیرگاه رفتیم و بدون رنگ خسارت 200000تومان برآورد شد اما زیان دیده از تعمیر ماشین امتناع کرد و با زد و بند با یک تعمیرگاه دیگر خسارت را به 700000تومان افزایش داد و به واسطه رابطه ای که با بیمه مربوطه داشت چک 1200000تومان صادر گردید در حالیکه ماشین مربوطه خسارت بسیار جزیی دیده و حتی نیاز به نقاشی هم ندارد . حالا از بنده شاکی شده و افت ماشین می خواهد در حالیکه بنده در محل تصادف مسافر بوده و سکونت ندارم و هیچ ابلاغیه ای به دست ما نرسیده است . 5 میلیون تومان افت ماشین می خواد و مرتب مزاحمت ایجاد می کند که من حکم توقیف ماشینتون را می گیرم  ؟ آیا همچین کاری شدنی است ؟

·         نه ! چنین کاری به راحتی شدنی نیست .

·    ایشان باید در محل زندگی شما به شورای حل اختلاف شکایت کند . شورای حل اختلاف موضوع را مجددا بررسی می کند . اگر بدون رنگ درآمده باشد اصلا افت قیمت تعلق نمی گیرد . اما اگر رنگ شده باشد 4 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف افت قیمت آن است .

·         برای رسیدگی به پرونده در شورای حل اختلاف برای شما دعوتنامه فرستاده می شود .

·         با توجه به شرحی که داده اید ریالی پرداخت نکنید و منتظر جلسه شورای حل اختلاف باشید . 

نظرات