پرداخت هزینه بیمارستان خصوصی توسط تامین اجتماعی

 Alireza : با سلام ! بنده بعلت وخامت حال عمومی پدرم که بیمه شده من هستند در بیمارستان خصوصی و از طریق اورژانس بستری شدند . می خواستم بدانم بیمه تامین اجتماعی چند درصد از هزینه را تقبل می‌کند . البته مبلغ بطور کامل داده شده است و مدارک ممهور به مهر اورژانس نیز می‌باشد  ؟  

1.     هزینه های بستری را طبق تعرفه دولتی پرداخت می کند . البته اگر طرف قرارداد باشند .

2.     هزینه های سرپایی را پرداخت نمی کنند.

نظرات