دیه آهیانه سر

 رحیم علیپور سرانی : پارگی بخیه شده آهیانه چپ متلاحمه و از ناحیه مکالمه است که آثار ضرب وجرح ندارد ؟ 3 درصد دیه دارد معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان .

نظرات