دادن رسید سفید امضاء به کارفرما

 مجتبی : سلام ! مدت یکسال پیش در یک رستوران کار می کردم . بعد از یک سال کارفرما حقوق ماه آخر را نداده است . در ضمن ایشون یک رسید پرداختی سفید (خالی) با امضای من دارد .

 من مطمئن هستم که امضا نکردم و نمی دانم از کجا آورده است . اگر من شکایت کنم ایشون می تواند در آن رسید مبلغ را بنویسد و عنوان کند که پول را پرداخت کرده است ؟! من چطوری می توانم اثبات کنم ؟  اگر من صدایش را در مکالمه ضبط کنم اداره کار به عنوان سند از من قبول می کند ؟ مشکلی ندارد ؟ ممنون ؟

1.     صدا سند محسوب نمی شود .

2.     ایشان باید مدرک پرداخت کند و صرفا رسید مدرک محسوب نمی شود . اداره کار قبول نمی کند . حتی در صورتی که قبول کند می توانید از طریق دادگستری شکایت کنید تا زمان دادن رسید ار طریق بررسی کارشناس دادگستری تعیین شود .

نظرات