دیه شکستگی دنده ها

 محمد : سلام و عرض ادب می خواستم ببینم جواب پزشکی قانونی بنده آمده ولی ننوشته چند درصد می شود دیه من ! می خواستم واسم حسابش کنید ؟ ممنون می شوم :

1.     ساییدگی حارصه گونه چپ ، خارج دست چپ

2.     سایدگی حارصه قدام زانوی راست

3.     شکستگی دنده های 1و 3 سمت چپ قفسه سینه (غیر محیط بر قلب) و دنده های 4 و 5 و 6 و 7 سمت چپ قفسه سینه (محیط بر قلب)

4.     شکستگی استخوان کتف راست که تحت آتل تثبیت شده است

5.      آسیب نسج نرم شانه چپ که آتل گیری شده است

6.      تجمع خون در فضای جنب چپ که تحت تعبیه لوله سینه ای قرار گرفته است . اینها نتیجه اولین جلسه پزشکی قانونی بود . جلسه آخرش که رای صادر کرد این موارد را نوشته

7.      صدمات بهبود یاقته است ، شکستگی دنده و کتف راست به نحوه مطلوب التیام یافته است ، ارش آسیب نسج نرم شانه چپ به میزان 2% دو درصد دیه کامله . ارش آسیب نسج نرم قفسه سینه ناشی از تعبیه لوله سینه ای بعلت تجمع هوا در جنب چپ به میزان 2% ( دودرصد) دیه کامل انسان تعیین می گردد .سایر صدمات مشمول دیه مقدر می باشند .  ختم درمان اعلام می گردد . ممنون می شوم اگر دیه بنده را با توجه به این بند ها تعیین کنید با تشکر  ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان

2.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

3.     مجموعا 12 درصد دیه کامل معادل 32 میلیون و 400 هزار تومان

4.     8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

5.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

6.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

نظرات